• Cost / Coste

  • Àrees formatives / Áreas formativas

Total cursos: 8

Controlador d’accessos

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic […]


Activitats administratives en relació amb el client

La finalitat d’aquest curs és la de realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de […]


Activitats de venda

A l’actualitat, les empreses requereixen professionals de la venda i l’atenció del client. Hi ha multitud d’ofertes laborals d’aquest àmbit […]


Vigilant de seguretat privada

Treballar com a vigilant de seguretat privada és una molt bona opció professional, especialment per aquelles persones que necessiten una […]


Eines de coaching (nivell I i II)

El coaching, és anglicisme que procedeix del verb anglès “to coach”(entrenar). És un mètode que es basa en acompanyar, instruir […]


Anglès diversos nivells (A.2.A / A.2.B / B.1.A)

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]


MOS: Microsoft Office Word i Excel (nivell I i II)

Cemformacio és una entitat reconeguda per efectuar els exàmens Microsoft Office Specialist. Aquests són una certificació emesa per Microsoft amb […]


Comptabilitat avançada i informatitzada

Comptabilitat bàsica Les empreses i les organitzacions, es poden analitzar, representar i organitzar des de diferents  perspectives, com són l’orgànica […]


1 de 1
Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Pàgines
Categories
Monthly