• Cost / Coste

  • Àrees formatives / Áreas formativas

Total cursos: 16

Activitats de venda

A l’actualitat, les empreses requereixen professionals de la venda i l’atenció del client. Hi ha multitud d’ofertes laborals d’aquest àmbit […]


Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents

És una formació bàsica, aplicable a la majoria de llocs de treball on siguin necessari l’ús de l’equip informàtic per […]


Activitats administratives en relació amb el client

La finalitat d’aquest curs és la de realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de […]


Gestió integrada de recursos humans

Des de la concepció actual, la gestió de recursos humans, ha superat aquella antiga visió basada en la gestió de […]


Anglès diversos nivells (A.1 / A.2 / B.1)

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]


MOS: Microsoft Excel (nivell I i II)

Cemformacio és una entitat reconeguda per efectuar els exàmens Microsoft Office Specialist. Aquests són una certificació emesa per Microsoft amb […]


Comptabilitat bàsica, avançada i informatitzada

Comptabilitat bàsica Les empreses i les organitzacions, es poden analitzar, representar i organitzar des de diferents  perspectives, com són l’orgànica […]


Controlador d’accessos

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic […]


Vigilant de seguretat privada

Treballar com a vigilant de seguretat privada és una molt bona opció professional, especialment per aquelles persones que necessiten una […]


Anàlisi i control de costos

La importància dels costos en la vida de l’empresa és essencial ja que és la clau per a fixar preus, […]Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Pàgines
Categories
Monthly