• Cost / Coste

  • Àrees formatives / Áreas formativas

Total cursos: 20

Mindfulness

El Mindfulness representa un gir pragmàtic a la concepció de meditació tradicional.  Les propostes d’investigació i pràctica del Mindfulness tenen […]


Controlador d’accessos

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic […]


Anglès A.2.A/A.2.B

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]


Community Manager

Un Community Manager és la persona encarregada d’introduir i gestionar una marca o empresa mitjançant les xarxes socials (Facebook, Twitter, […]


Comerç electrònic i botiga virtual

El comerç electrònic, també conegut com e-commerce (electronic commerce en anglès) o negocis en línia, consisteix en la compra i […]


Anglès B.1

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]


MOS: Microsoft Excel Bàsic (nivell I)

Cem Formacio és una entitat reconeguda per efectuar els exàmens Microsoft Office Specialist. Aquests són una certificació emesa per Microsoft […]


MOS: Microsoft Excel (nivell II)

Cemformacio és una entitat reconeguda per efectuar els exàmens Microsoft Office Specialist. Aquests són una certificació emesa per Microsoft amb […]


Eines de coaching (nivell I i II)

El coaching, és anglicisme que procedeix del verb anglès “to coach”(entrenar). És un mètode que es basa en acompanyar, instruir […]


Anglès A.1

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]Blog Posts
Pàgines
Categories
Monthly