• Cost / Coste

  • Àrees formatives / Áreas formativas

Total cursos: 31

MOS: Microsoft Access 2016

Cem Formacio és una entitat reconeguda per efectuar els exàmens Microsoft Office Specialist. Aquests són una certificació emesa per Microsoft […]


Microsoft Word 2016

4 NIVELLS: *Respecte a les hores, la duració final dependrà de la motivació i aptituds de l’alumne. Bàsic: Total de […]


MOS: Microsoft Excel Bàsic (nivell I)

Cem Formacio és una entitat reconeguda per efectuar els exàmens Microsoft Office Specialist. Aquests són una certificació emesa per Microsoft […]


Microsoft Access 2016

4 NIVELLS: *Respecte a la durada real del curs, dependrà de la motivació i aptituds de l’alumne. Bàsic: Total de […]


MOS: Microsoft Excel (nivell II)

Cemformacio és una entitat reconeguda per efectuar els exàmens Microsoft Office Specialist. Aquests són una certificació emesa per Microsoft amb […]


Activitats administratives en relació amb el client

La finalitat d’aquest curs és la de realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de […]


Mindfulness

El Mindfulness representa un gir pragmàtic a la concepció de meditació tradicional.  Les propostes d’investigació i pràctica del Mindfulness tenen […]


Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents

És una formació bàsica, aplicable a la majoria de llocs de treball on siguin necessari l’ús de l’equip informàtic per […]


Eines de coaching (nivell I i II)

El coaching, és anglicisme que procedeix del verb anglès “to coach”(entrenar). És un mètode que es basa en acompanyar, instruir […]


Controlador d’accessos

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic […]Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Pàgines
Categories
Monthly