• Cost / Coste

  • Àrees formatives / Áreas formativas

Total cursos: 20

Manipulació d’aliments i seguretat alimentària

Es consideren manipuladors d’aliments totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els […]


Vigilant de seguretat privada

Treballar com a vigilant de seguretat privada és una molt bona opció professional, especialment per aquelles persones que necessiten una […]


Activitats de venda

Per a l’atenció al client i la venda en general, les organitzacions requereixen de persones motivades i ben entrenades en […]


Nòmines i Seguretat Social (nivell I i II)

Les empreses en general i també gestories o assessories, necessiten professionals amb competències en matèria laboral. En aquest curs, es […]


Gestió integrada de recursos humans

Des de la concepció actual, la gestió de recursos humans, ha superat aquella antiga visió basada en la gestió de […]


Activitats administratives en relació amb el client

La finalitat d’aquest curs és la de realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de […]


Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents

És una formació bàsica, aplicable a la majoria de llocs de treball on siguin necessari l’ús de l’equip informàtic per […]


Comptabilitat bàsica, avançada i informatitzada

Comptabilitat bàsica Les empreses i les organitzacions, es poden analitzar, representar i organitzar des de diferents  perspectives, com són l’orgànica […]


Anàlisi i control de costos

La importància dels costos en la vida de l’empresa és essencial ja que és la clau per a fixar preus, […]


Gestió fiscal de l’empresa

En els llocs de treball relacionats amb la gestió econòmica d’empreses, és important comptar amb competències sobre la fiscalitat i […]Blog Posts
Pàgines
Categories
Monthly