• Cost / Coste

  • Àrees formatives / Áreas formativas

Total cursos: 26

Anglès B.1

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]


MOS: Microsoft Excel Bàsic (nivell I)

Cem Formacio és una entitat reconeguda per efectuar els exàmens Microsoft Office Specialist. Aquests són una certificació emesa per Microsoft […]


MOS: Microsoft Excel (nivell II)

Cemformacio és una entitat reconeguda per efectuar els exàmens Microsoft Office Specialist. Aquests són una certificació emesa per Microsoft amb […]


Eines de coaching (nivell I i II)

El coaching, és anglicisme que procedeix del verb anglès “to coach”(entrenar). És un mètode que es basa en acompanyar, instruir […]


Anglès A.1

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]


Manipulació d’aliments i seguretat alimentària

Es consideren manipuladors d’aliments totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els […]


Vigilant de seguretat privada

Treballar com a vigilant de seguretat privada és una molt bona opció professional, especialment per aquelles persones que necessiten una […]


Activitats de venda

Per a l’atenció al client i la venda en general, les organitzacions requereixen de persones motivades i ben entrenades en […]


Nòmines i Seguretat Social (nivell I i II)

Les empreses en general i també gestories o assessories, necessiten professionals amb competències en matèria laboral. En aquest curs, es […]


Gestió integrada de recursos humans

Des de la concepció actual, la gestió de recursos humans, ha superat aquella antiga visió basada en la gestió de […]Blog Posts
Pàgines
Categories
Monthly