, , ,

Controlador d’accessos

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic a l’interior de determinats establiments o espais oberts al públic d’espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d’aquestes activitats. La dependència i responsabilitat del personal de control d’accés amb la persona titular o l’organitzadora de les activitats hi és durant tot el desenvolupament de l’espectacle públic o activitat recreativa, amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d’accés pugui tenir amb aquelles persones, ja sigui perquè s’hagin contractat directament o per mitjà d’una empresa proveïdora d’aquests serveis.

Demana informació d'aquest curs

El teu nom (obligatori)

Email (obligatori)

Telèfon

El teu missatge

Estic d'acord amb la Política de privacitat de Cem formació.

+ INFO

Titulació o certificació

Carnet professional per a controladors d'accés

Requisits d’accés

Ser major d'edat
Tenir la ciutadania espanyola d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.
Haver superat les proves de selecció.
 

Cost

Subvencionat