• Cost / Coste

  • Àrees formatives / Áreas formativas

Total cursos: 27

Habilitats de Comunicació

Objectius generals – Adquirir l’habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació. – Entendre el missatge per tots els mitjans […]


Neuromàrqueting

Cada vegada més hi ha un creixent interès per el neuromàrqueting, ja que ens permet conèixer i comprendre els nivells d’atenció […]


MOS: Microsoft PowerPoint 2016

Aquest curs t’ajudarà a entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft PowerPoint 2016, tals com la […]


MOS: Microsoft Excel Bàsic (nivell I)

Aquest curs t’ajudarà a entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la […]


Community Manager

Un Community Manager és la persona encarregada d’introduir i gestionar una marca o empresa mitjançant les xarxes socials (Facebook, Twitter, […]


Mindfulness

El Mindfulness representa un gir pragmàtic a la concepció de meditació tradicional. Les propostes d’investigació i pràctica del Mindfulness tenen […]


MOS: Microsoft Excel Avançat 2016 (Nivell II)

Aquest curs t’ajuda a entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la […]


Comerç Electrònic i Botiga Virtual

El comerç electrònic, també conegut com e-commerce (electronic commerce en anglès) o negocis en línia, consisteix en la compra i […]


Comptabilitat bàsica, avançada i informatitzada

Comptabilitat bàsica Les empreses i les organitzacions, es poden analitzar, representar i organitzar des de diferents  perspectives, com són l’orgànica […]


Manipulació d’Aliments i Seguretat Alimentària

Es consideren manipuladors d’aliments totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els […]Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Pàgines
Categories
Monthly