• Cost / Coste

  • Àrees formatives / Áreas formativas

Total cursos: 26

MOS: Microsoft Access 2016

Aquest curs t’ajudarà a entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Access 2016, tals com la […]


Vigilant de Seguretat Privada

Treballar com a vigilant de seguretat privada és una molt bona opció professional, especialment per aquelles persones que necessiten una […]


Microsoft Word 2016

4 NIVELLS: *Respecte a les hores, la duració final dependrà de la motivació i aptituds de l’alumne. Bàsic: Total de […]


Microsoft Access 2016

4 NIVELLS: *Respecte a la durada real del curs, dependrà de la motivació i aptituds de l’alumne. Bàsic: Total de […]


Activitats administratives en relació amb el client

La finalitat d’aquest curs és la de realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de […]


Eines de coaching (nivell I i II)

El coaching, és anglicisme que procedeix del verb anglès “to coach”(entrenar). És un mètode que es basa en acompanyar, instruir […]


Controlador d’Accessos

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic […]


Anglès A.2

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]


Anglès B.1

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]


Manipulació d’aliments i seguretat alimentària

Es consideren manipuladors d’aliments totes aquelles persones que, per raó de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els […]Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Pàgines
Categories
Monthly