La organització CEMFORMACIO actua amb el convenciment que la Qualitat final dels serveis prestats és conseqüència directa de la qualitat del treball de tots els seus membres i col·laboradors

La nostra organització estableix com a objectius estratègics de qualitat:

  • L’assoliment de la satisfacció dels nostres clients garantint l’estricte compliment dels requisits contractats, incloent els legals i reglamentaris aplicables.
  • La consecució d’un alt nivell d’innovació en tots els seus processos i serveis, en el marc d’un sistema permanent de millora contínua.
  • La missió permanent de conscienciar i motivar a tots els membres i col·laboradors de l’organització perquè persegueixin la qualitat total en cada una de les seves accions

 

  • Treballar amb la mateixa implicació vers els objectius estratègics dels clients, tal qual com si fossin els nostres propis objectius.

Com a mitjà per al seu compliment, la Direcció declara com a Política de la Qualitat, el seu compromís en la realització de les següents accions:

  • Mantenir un Sistema de Gestió de la Qualitat eficient, planificat, desenvolupat i integrat harmònicament en el conjunt de funcions de la Direcció.
  • Assegurar que la conformitat del treball als requisits contractuals estigui sempre recolzada en resultats i evidències objectives.
  • Disposar d’una sistemàtica per conèixer i augmentar el grau de satisfacció del client.
  • Establir objectius de gestió mesurables i quantificables amb el propòsit d’assegurar i evidenciar la millora contínua del sistema.
  • Revisar regularment l’adequació de la Política als objectius.
  • Assegurar, mitjançant programes de difusió i formació a tots els nivells, que tant la Direcció com la resta de persones que integren la organització estiguin totalment familiaritzats amb la Política, els Objectius i el Sistema de Gestió de la Qualitat.

 

El Sistema de Gestió de la Qualitat és conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001: 2015

 

Marc Jacas Templado

Desembre del 2020