Total cursos: 9

ADGG0208 ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT

Les empreses cada cop mes demanem professionals amb perfils mes polivalents. En aquest curs treballaràs com donar suport a la […]


ADGD0208 GESTIO INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS

Les empreses en general i també gestories o assessories, necessiten professionals amb competències en matèria laboral. En aquest curs, es […]


Comptabilitat (itinerari format per 3 cursos)

Les empreses en general i també gestories o assessories, necessiten professionals amb competències en matèria comptable. En aquest curs, es […]


Habilitats interpersonals

Les habilitats interpersonals cada cop estan mes valorades en l’àmbit laboral i, de fet, les persones que reuneixen aquestes habilitats […]


MOS Excel 2016 (dos cursos nivell inicial i avançat)

Aquest curs t’ajudarà a entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la creació […]


Anglès A.2 (dos cursos A.2.A i A.2.B)

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]


Anglès A.1 (dos cursos A.1.A i A.1.B)

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]


Alemany A.1 (dos cursos A.1.A i A.1.B)

Actualment, les persones requereixen competències en llengua alemana en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]


Anglès B.1 (dos cursos B.1.C i B.1.D)

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és […]Blog Posts
Pages
Categories
Monthly