Fa uns quants anys que, des de CEM Formació, s’orienta a persones que estan en recerca de feina, que volen canviar de feina o volen “reinventar-se”. Al llarg d’aquests anys, són moltes les persones que han passat per aquest procés d’orientació i, totes, tenien un denominador comú, buscaven feina, i no en trobaven.

Tres són, al nostre entendre. Les preguntes clau d’un procés d’orientació laboral:

 

Per què creus que et costa trobar feina?

Normalment, davant aquesta pregunta, les respostes van cap a la mateixa direcció: no hi ha feina, amb aquesta crisi és impossible, sóc massa gran, no tinc prou experiència, exigeixen una titulació que no tinc…

És cert que la situació actual és difícil i complicada, que hi ha persones que no tenen les necessitats bàsiques cobertes i es veuen obligades a acceptar qualsevol feina, sense poder triar ni prioritzar la formació com a via per optar a feines  amb millors condicions laborals o professions desitjades.

Però també hi ha persones que sí que es poden permetre un temps per a millorar el seu perfil professional, formar-se, reciclar-se i dedicar temps a buscar i triar…

En qualsevol dels dos casos, en el procés d’orientació acompanyem en el procés d’autoanàlisi en el que ens pregunten quines competències són les que, actualment, demanda el mercat laboral per a treballar d’allò del que es vol, i què es pot fer per posar-se al dia i no perdre cap oportunitat laboral.

 

De què pots/vols treballar?

No s’hi val dir “puc treballar de qualsevol cosa”, “qualsevol feina em va bé”, “busco del que sigui”… perquè no és veritat.

Només començar el procés d’orientació, és importantíssim tenir clar què és el que volem, a on volem arribar, perquè només tenint clar el nostre objectiu, aconseguirem que “els arbres no ens deixin veure el bosc…”

 

Què creus que pots aportar a un lloc de treball?

Sovint, el fet d’estar sense feina, de buscar i no aconseguir cap entrevista, pot portar a pensar que no som capaços d’iniciar una formació, de reinventar-nos o d’oferir-nos com a professionals que som a les ofertes de feina.

Tenir una sana autoestima, creure i confiar que podem formar-nos i aprendre coses noves; re-conèixer i confiar en les competències que hem desenvolupat al llarg dels anys i l’experiència personal a nivell formatiu, laboral i fins i tot, vital, és cabdal i imprescindible per assolir l’objectiu de trobar una feina.

 

Fa pocs dies, fent seguiment del procés d’orientació que vam iniciar l’any passat, vam recuperar el cas d’una usuària que volia canviar de sector professional però que no es veia capacitada per fer cap curs, ja que feia molts anys que no havia estudiat res.

Al quedar-se sense feina arran de la pandèmia i de la dificultat de trobar feina per la situació del mercat de treball, va decidir inscriure’s a un certificat de professionalitat. Amb el temps,  aquesta persona reconeixia que, a diferència del que creia, va ser capaç de fer moltes coses i se sentia satisfeta i orgullosa del que havia aconseguit. Ara, es mostrava segura i convençuda de  continuar amb la recerca de feina, aprofitar el temps i seguir formant-se per lluitar per allò que realment volia i i li agrada.

És aquí on apareix la paraula màgica sense la qual, difícilment tindrem èxit en un procés d’orientació i que és extensible a qualsevol àmbit de la vida, l’actitud. Com va dir Winston Churchill, “l’actitud és una petita cosa que marca una gran diferència”.

En els processos d’orientació i acompanyament que fem a CEMFormació, percebem com a imprescindible cuidar i alimentar una actitud positiva, proactiva, d’aprenentatge i de superació constant, ja que d’ella depèn, en gran part l’èxit en el procés de recerca de feina.

 

Esther García i Beth Adelantado

El passat mes de març, CEMFormació va realitzar el curs on line de Manipulació d’aliments i Seguretat alimentaria que l’Institut de La Serreta de Rubí ha ofert als seus alumnes del CFGM Atenció a persones en situació de dependència.

Amb la titulació que han obtingut, acreditada per una enginyera tècnica d’indústries alimentàries, els alumnes podran demostrar que tenen els coneixements per a realitzar part la feina per la que s’estan preparant, la de millorar la qualitat de vida de persones en situació de dependència, tant en l’àmbit domiciliari com institucional, fent tasques assistencials i de suport a la gestió domèstica, entre d’altres.

Esperem que l’esforç i dedicació d’aquests joves en aquesta formació, tingui els seus fruits en pocs mesos, quan surtin amb la seva titulació de formació professional. L’índex d’inserció de les persones titulades en cicles de grau mig de l’àrea de Servies socioculturals i a la comunitat  és de més del 40%, tot i que més d’un 70% continua formant-se.

Aquesta edició, és la tercera que CEMFormació realitza als alumnes de La Serreta, tot i que, les dues darreres opcions es van realitzar en modalitat presencial, l’adaptació a la modalitat on line ha estat molt ben valorada pels alumnes participants.

Autoavaluació de la qualitat 2020

OBJECTIUS QUANTITATIUS

Objectius quantitatius

Objectius

1RT 2020

2NT 2020

3RT 2020

4RT 2020

               
               
       

-0,10

-0,20

-0,20

-0,40

1

Objectius i expectatives dels alumnes

= o > 9,2

9,20

9,10

9,00

9,00

8,80

 

A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.

           
       

-0,90

-1,03

-0,95

-1,00

2

Metodologia del curs

= o > 9,2

9,20

8,30

8,17

8,25

8,20

 

A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.

           
       

-0,10

0,00

-0,25

-0,20

3

infraestructura i equipament

= o > 9,2

8,00

7,90

8,00

7,75

7,80

 

A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.

           
       

0,10

0,00

0,00

-0,30

4

Material didàctic

= o > 9,2

8,50

8,60

8,50

8,50

8,20

 

A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.

           
       

0,40

0,30

0,55

0,20

5

Atenció rebuda i formadors

= o > 9,2

9,20

9,60

9,50

9,75

9,40

 

A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.

           

 

Dels 5 objectius, se’n han assolit dos, un referent al material didàctic i l’altre en relació a l’atenció rebuda. Estem molt satisfets d’assolir l’objectiu en relació a l’atenció rebuda i els formadors, perquè això és una evidència que la nostra organització compte amb una clara orientació al client

Fa cinc anys seguits que elevem l’objectiu dels tres objectius restants (expectatives, metodologia, infraestructura/equipament) i assolim els resultats, aquest any però no els hem assolit. Hem arribat a uns valors d’exigència que ens resulten molt difícils d’assolir sinó impossible. Nosaltres interpretem que no podem fer molt més perquè les expectatives sobre el curs es barregen amb les de trobar una feina, però sobre aquesta expectativa, no podem influir de la mateixa forma que sobre la del curs.

En relació a la metodologia i la infraestructura, en un any de pandèmia que hem enviat els alumnes a casa quan ells volien venir de forma presencial, no podem fer-ne una valoració prou objectiva. Ni la infraestructura ha estat la prevista ni la metodologia tampoc, es a dir, l’objectiu s’havia establert convençuts que els alumnes assistirien presencialment al centre. Per tant, podem valorar com a funcionat tot plegat però no en relació a l’objectiu.

A grans trets,  manifestem que estem molt satisfets del grau d’implicació i adaptació del equip de CEMFormació i també dels nostre alumnes. Tot i la pandèmia els projectes s’han pogut finalitzar, gairebé no hi hagut abandonament pel canvi de metodologies dels curs i els resultats obtinguts malgrat les circumstàncies han superat les nostres expectatives

“ Informe de revisió per la direcció 2020

No hem aconseguit els objectius, i seguirem treballant per assolir-los. Cert és que no hem passat un any precisament idoni per a treballar objectius de qualitat, si bé els resultats evidencien que tot i les circumstàncies ens hi apropem molt. En aquest sentit, ha estat sorprenent com hem superat l’objectiu 5, segurament afavorit perquè s’ha incrementat la interacció amb l’alumne per part de tothom donada la necessitat de virtualitzar i segon terme el objectiu 4 relacionat amb material didàctic, en aquest punt, tenim la hipòtesi que la virtualització ens ha obligat a comptar amb material més elaborat, ordenat i clar alhora que hem incrementat la compra del material editat per sobre del de creació pròpia.”

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Hem definit diversos objectius estratègics agrupats en quatre eixos:

L’eix de creixement,  s’orienta vers l’oberta del “mercat” de les empreses al qual no ens hi hem dedicat gairebé gens (15% del pla executat)

L’eix econòmic s’enfoca a millorar les nostres estratègies de finançament, reduint l’endeutament extern i convertint-lo de curt a llarg. L’endeutament no s’ha reduït sinó que ha augmentat arrel del COVID, el que si que hem pogut fer és convertir tot l’endeutament a llarg, (50% del pla executat)

L’eix pedagògic es divideix en “dos sub-eixos”, d’una banda implementar mesures per a la millora en la selecció dels alumnes de FOAP (50% del pla executat), i de l’altra incrementar els mecanismes de retroalimentació amb els docents (50% del pla executat)

PROPOSTES DE MILLORA ASSUMIDES PER LA DIRECCIÓ

Les millores integren aquelles propostes que la direcció s’ha compromès a implementar. Són propostes dels docents, alumnes, treballadors i treballadores, la direcció o altres col·laboradors

Detall de les millores implementades per la direcció en el exercici 2020-2021

  1. Millores en la distribució de l’enllumenat del centre

             Substitució de lluminària antiga per panels leds, adequant la distribució de forma uniforme perquè la distribució de lúmens sigui entre 400 i 700, evitant zones de treball inferiors a aquesta intensitat. (portem un 50% del centre amb canvis efectuats). També s’ha instal·lat un panel led específic a sobre de la pissarra

  1. Implementació en alguns mòduls de test interactius basats en Kahoot integrats en aplicació mòbil.
  2. Integració d’eines de Google en els activitats habituals dels cursos, per a potenciar les competències digitals en tots els cursos (Drive, calendar, forms, Gmail, tasks).

             Es desenvolupa a tots els FOAP’s amb menor o major intensitat i en alguns de formació contínua segons la necessitat.

             En qualsevol cas és l’eina de referència que apliquem és Google quan es decideix treballar en el núvol

  1. De vegades, la informació oral que facilitàvem era substancialment diferent en funció del company  que ho expliqués. Vàrem entendre que resultaria interessant fer una posada en comú dels elements discursius que utilitzem i compartir-los, per això, ara, documentem un “speech” que recull elements clau, objeccions, itineraris, preguntes habituals i les seves respostes, així com requisits clau (els nivells d’entrada necessaris, públic objectiu, etc.). En definitiva es tracte de comunicar i orientar millor a les persones.
  2. Instal·lació d’equipament audiovisual a totes les aules per a la impartició de formació remota sincrònica des de l’aula (aula virtual). Ens permet tenir alumnes presencials i altres a casa a tems real

AVALUACIÓ DELS DOCENTS

Als docents se’l envia la valoració que ha fet la tutora-coordinadora de la seva actuació. Aquesta, també recull informació sobre com l’han valorat els alumnes. La informació integra, punts forts, punts febles, millores i puntuacions

QUEIXES I SERVEIS NO CONFORMES

No s’han registrat, ni tenim constàncies de queixes

ALTRES CONSIDERACIONS

—————