Total cursos: 10

MOS: Microsoft Excel Avançat 2016 (Nivell II)

Aquest curs t’ajuda a entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la […]


MOS: Microsoft Excel Bàsic (nivell I)

Aquest curs t’ajudarà a entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la […]


Community Manager

Un Community Manager és la persona encarregada d’introduir i gestionar una marca o empresa mitjançant les xarxes socials (Facebook, Twitter, […]


Mindfulness

El Mindfulness representa un gir pragmàtic a la concepció de meditació tradicional. Les propostes d’investigació i pràctica del Mindfulness tenen […]


Controlador d’Accessos

S’entén per personal de control d’accés la persona o persones que exerceixen les funcions d’admissió i control d’accés del públic […]


Gestió Integrada de Recursos Humans

Des de la concepció actual, la gestió de recursos humans, ha superat aquella antiga visió basada en la gestió de […]


Activitats Administratives en la Relació amb el Client

La finalitat d’aquest curs és la de realitzar les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de […]


Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents

És una formació bàsica, aplicable a la majoria de llocs de treball on siguin necessari l’ús de l’equip informàtic per […]


Mecanografia informatitzada per a joves

Tens de 10 a 14 anys i vols ser el/la més ràpid/a escribint al teclat? Impressiona a tothom escribint a […]


Mecanografia informatitzada per a adults

Segueixes fent servir dos dits per escriure amb el teclat? Has d’estar constantment mirant les tecles i la pantalla per […]Blog Posts

The 20 latest Blog Posts

Pàgines
Categories
Monthly