Quan algú fa temps que busca feina i necessita ocupar-se amb certa urgència, sovint acaba orientant la seva recerca cap a ocupacions que l’imaginari col•lectiu opina que “tothom pot fer”. Són ocupacions en les que es creu que no és imprescindible tenir formació per poder desenvolupar les tasques i funcions de manera competent, són feines de sectors com la logística (mossos de magatzem), la restauració (cambrers) o el comerç (dependents), per exemple.

Avui, volem centrar l’atenció al voltant de la figura del dependent de comerç. Aparentment, estar darrera un mostrador i atendre a la clientela, sembla una tasca que tothom estigui capacitat per fer però no és així.

Ara fa uns mesos, a La Vanguardia, un article exposava la dificultat del sector per trobar personal qualificat , amb formació específica i amb ganes i disponibilitat per fer carrera dins el sector comerç, perquè el sector ofereix la oportunitat d’esdevenir un bon professional però falten ganes, falta gent compromesa i implicada en aquesta feina.

El comerç és una de les activitats econòmiques més importants a Catalunya. Quan parlem de comerç ho fem pensant en la botiga de barri però també en els grans centres comercials i en grans magatzems o category killers, en la venda per Internet o la informació i atenció al consumidor, i és que el món del comerç avarca una gran varietat de llocs de treball i activitats diferents.

A CEMFormació fa cinc anys que, entre la nostra oferta formativa, hi ha la possibilitat de cursar el curs d’Activitats de venda, un curs 100% subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, amb el que es pot obtenir el títol de Certificat de professionalitat.

Es tracta d’una formació de 610 hores eminentment pràctica que prepara als participants per a treballar en el sector del comerç desenvolupant tasques diverses i en els que es treballen aspectes com l’atenció al client, la gestió de caixa i de emagatzematge, l’animació i presentació del producte (merchandising), la venda on line i fins i tot, l’anglès per a l’activitat comercial (amb reconeixement oficial del nivell d’anglès adquirit durant el curs).

Aquesta formació compta amb un període de pràctiques a l’empresa en la que els alumnes posen en joc tot el que han après i es donen a conèixer a empreses del sector que poden tenir necessitats de personal a curt/mig termini. El nivell d’inserció de CEMFormació en l’àrea de vendes, al 2016, és del prop del 60%, i la valoració dels nostres alumnes, molt positiva.

Així doncs, aquest mes de febrer, CEMFormació comença una nova edició d’aquest curs d’Activitats de venda per totes aquelles persones que busquin una feina i valorin el sector del comerç com a possibilitat per a esdevenir bons i reconeguts professionals.

Aquest 2017, CEMFormació torna a ser Punt d’Orientació del Servei d’Ocupació de Catalunya.

En el marc d’aquest programa, les persones en situació d’atur laboral derivats per l’Oficina de Treball de la Generalitat, troben un espai on revisar el seu procés de recerca de feina, veure què fan per trobar feina, identificar què poden fer diferent i valorar quins canals, eines i tècniques els poden acostar al tan desitjat objectiu professional.

El procés d’orientació i acompanyament a la inserció que té com a finalitat aquest programa, es realitza a través de trobades individuals amb la tècnica orientadora on es tracten les situacions més personals i especifiques de la recerca de feina i on es dissenya conjuntament l’itinerari de sessions grupals.

Les sessions individuals amb la tècnica serveixen per situar-se, per veure on som, per definir bé el nostre objectiu professional (aspecte bàsic per tenir èxit en la recerca de feina), valorar la urgència de trobar una feina, plantejar la reorientació professional o fins i tot la necessitat d’actualitzar els nostres coneixements a través de formació.

En aquestes trobades d’orientació individual, la complicitat que es crea amb la tècnica és clau, i és que les persones que estan en situació d’atur, molt sovint es troben soles i incompreses per les persones més properes a elles i agraeixen tenir un espai on poder parlar de les seves angoixes, dubtes, inquietuds…

Les sessions grupals que s’organitzen setmanalment permeten als participants del programa d’acompanyament i orientació a la inserció, compartir experiències i vivències entre persones que es troben en situacions semblants. Permeten també adquirir coneixements i tècniques per conèixer millor el mercat de treball, les vies més adequades per accedir a les ofertes de feina que ens interessen, millorar el currículum, elaborar cartes de presentació o d’autocandidatura, o superar una entrevista.

El programa també inclou la possibilitat de valorar l’autoocupació o buscar feina a Europa, o de fer pràctiques en una empresa amb la idea d’aconseguir sumar una experiència professional recent al currículum, d’agafar experiència en un sector nou o tenir un primer contacte amb una ocupació abans de decidir fer un curs.

En els darrers dos anys, són més de 300 persones les que han passat per CEMFormació a buscar i trobar aquest acompanyament i assessorament en la recerca de feina i, aquest 2017, continuarem treballant perquè les persones que es troben en situació d’atur tinguin més eines i més adients per aconseguir una feina.

Un any més, CEMFormació participa amb 4 propostes al Recull d’Activitats per als Serveis Locals d’Ocupació dels diferents ajuntaments de la província de Barcelona.

Aquestes accions formatives van dirigides als usuaris i usuàries dels serveis locals d’ocupació i àrees de promoció econòmica, i tenen l’objectiu de millorar les seves competències d’accés al mercat de treball, i són:

Buscar feina per Internet quan no hem navegat mai per la xarxa
Dirigit a persones amb coneixements nuls o molt bàsics d’Internet que volen aprendre a buscar i trobar ofertes de feina, a incloure el seu CV en els principals portals web, saber com buscar informació per fer autocandidatures….

– Crea i gestiona la teva adreça de correu electrònic
Dirigit a persones amb coneixements nuls o molt bàsics d’Internet i correu electrònic i que volen utilitzar el correu electrònic com un canal més per enviar el seu CV a les ofertes i a les empreses, i fer seguiment per poder ampliar les seves possibilitats de trobar feina

– No hi ha segones oportunitats per a la primera impressió: l’entrevista de feina
Dirigit a persones que saben que l’entrevista és el moment clau del procés de recerca de feina i que no volen deixar perdre l’oportunitat de fer un bon paper

– Sóc el professional que diu el meu blog
Dirigit a professionals que tenen clar què oferir a les empreses i volen mostrar i transmetre el seu valor afegit a través de la xarxa.

Durant l’any 2016, CEMFormació ha estat a poblacions com Sant Celoni, Cardona, Arenys de munt, Cardedeu, Martorell, Sant Joan de Vilatorrada, Olesa de Montserrat, St Vicenç dels Horts o Montornés del Vallès.

Per poder conèixer millor les accions formatives de SERVEIS I ASSESSORAMENT CEMFormacio SL al Recull, podeu consultar-ho a http://www.diba.cat/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses (Veure pàgina 235)

Una part important del teixit empresarial del nostre país, quan arriba el darrer trimestre de l’any, recorda que hi ha la possibilitat de sol•licitar bonificacions per a la formació dels seus treballadors i treballadores. Molt sovint, els centres i empreses de serveis de formació com CEMFormació, ens trobem amb una demanda difícil de complir per part dels responsables de les empreses, fer encabir accions formatives en un calendari amb molt poques possibilitats: s’ha de tancar l’any comptable, el departament comercial es troba a la recta final per aconseguir arribar a objectius i… les festes, ponts i vacances de Nadal, no deixen massa marge de maniobra.

L’empresa que vulgui fer una planificació efectiva de la formació és imprescindible que vegi la formació del seu equip humà com un dels elements estratègics de la seva organització, cal que estigui convençut que amb un equip de treballadors i treballadores formats, l’empresa serà més competitiva, i el seu capital humà estarà més motivat i implicat en les seves responsabilitats i amb l’organització en general.

És ara, a principis d’any, que l’empresa ha de plantejar-se quina és la formació que cal fer a l’empresa, decidir quines accions farà, quines persones de la plantilla les realitzarà, quin és el millor moment per fer-les i, sobretot, qui ha de ser el seu company en la planificació i organització d’aquest “viatge”.

Els responsables de la formació a les empreses no tenen perquè saber de planificació ni organització de la formació, no tenen perquè saber com establir un objectiu formatiu ni com avaluar-lo, no tenen perquè saber quins criteris fan un curs o un formador millor que un altre perquè no sempre el més car és el millor, no tenen perquè conèixer la normativa i la gestió administrativa i documental de les diferents ajudes i bonificacions de la formació… és per tot això que hi ha la possibilitat que les empreses confiïn en serveis externs per a gestionar i organitzar la formació a l’empresa i aconseguir que aquesta, sigui realment efectiva.

CEMFormació ofereix serveis de formació i de gestió administrativa a l’empresa perquè no s’hagi de preocupar de res. Tant si tenen els seus proveïdors de formació com si han de buscar una acció formativa que respongui a les seves necessitats, tant si volen organitzar un únic curs durant tot l’any com si pensen fer diverses accions formatives…

A CEMFormació fa més de 10 anys que treballem amb l’empresa oferint solucions formatives a les seves necessitats concretes. Des de CEMFormació podem donar un cop de mà perquè la planificació i organització de la formació no sigui un maldecap i aconsegueixi que el seu capital humà sigui competitiu, triant el moment més adient, buscant el millor proveïdor de formació, confiant la gestió administrativa i documental de les ajudes i bonificacions, i facilitant la informació i resolent els dubtes que els plantegi la planificació efectiva de la formació de la seva empresa. Posi’s en contacte amb nosaltres i pregunti pel nostre “Tenim un Pla” al telèfon 935880041 o a cem.beth@cemformacio.com