Objectius quantitatius Objectius 1RT 2020 2NT 2020 3RT 2020
-0,10 -0,20 -0,20
1 Objectius i expectatives dels alumnes = o > 9,20 9,10 9,00 9,00
A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.
-0,90 -1,03 -0,95
2 Metodologia del curs = o > 9,20 8,30 8,17 8,25
A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.
-0,10 0,00 -0,25
3 infraestructura i equipament = o > 8,00 7,90 8,00 7,75
A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.
0,10 0,00 0,00
4 Material didàctic = o > 8,50 8,60 8,50 8,50
A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.
0,40 0,30 0,55
5 Atenció rebuda i formadors = o > 9,20 9,60 9,50 9,75
A partir dels qüestionaris de valoració generals,  s’extreu el promig trimestral de totes les valoracions dels alumnes dels cursos respecte aquests apartat del qüestionari.
-0,10 -0,20 -0,45
6 Valoració del curs en conjunt = o > 9,2 9,20 9,10 9,00 8,75