, ,

Aspirant a Vigilant de Seguretat

Els professionals de la Seguretat privada, ja porten forces anys, essent una de les ocupacions més demandades a nivell nacional fins el punt que, les empreses del sector, tenen processos oberts constantment per poder anar recopilant CV per quan ha de cobrir baixes o nous serveis.

En el marc de la crisi sanitària per la Covid, les empreses i professionals de serveis de seguretat privada han estat considerats com a serveis essencials exercint funcions i tasques de suport en el control de les mesures per evitar la propagació del coronavirus. Ja siguin els vigilants de seguretat com el personal de control d’accés, aquests professionals han esta clau en hospitals, mitjans de transport, supermercats o centres logístics a l’hora de controlar els aforaments o l’acompliment de les mesures de  distanciament social o del correcte ús de la mascareta.

  Demana informació d'aquest curs

  El teu nom (obligatori)

  Email (obligatori)

  Telèfon

  El teu missatge

  Estic d'acord amb la Política de privacitat de Cem formació.

  + INFO

    Titulació o certificació

  Certificat d'acreditació d'haver superat el curs, requisit imprescindible per a presentar-se a les proves per a l'habilitació com a vigilant de seguretat privada.

    Requisits d’accés

  - Ser major d’edat
  - Tenir nacionalitat d’algun dels estat membre de la Unió Europea
  - Tenir el títol de la ESO
  - Posseir l’aptitud física i la capacitat psíquica per l’exercici de les funcions pròpies del vigilant de seguretat
  - No tenir antecedents penals.
  - No haver estat condemnat per intromissió il • legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor , a la intimitat personal i familiar ni a la pròpia imatge , del secret a les comunicacions o d'altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol • licitud
  - No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors , respectivament , per infracció greu o molt greu en matèria de seguretat
  - No haver estat separat del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat.
  - Posseir el diploma o certificació acreditativa d'haver superat el curs en els centres de formació de seguretat privada autoritzats

    Cost

  Subvencionat

    Descarrega el contingut

  Continguts_SEG-PRIV-2021.pdf