Una bona estratègia de promoció, negoci i dinamització d’una empresa, producte o servei, contempla indiscutiblement la gestió de les xarxes socials.

El coneixement i experiència en aquests entorns és molt important, perquè inclús comptant amb serveis professionals externs, cal que des de dins de la nostra empresa, algú construeixi una bona estratègia amb coneixement de causa. Només així, aconseguirem fer que les xarxes social remin a favor nostre.

Aquest curs, realment integra tres cursos diferents.  La realització dels tres cursos us atorga una visió prou amplia i integrada per a poder funcionar de forma autònoma. Tot i així, si ho desitgeu, podeu cursar-ne només algun d’ells

  • Promoció i negoci a través de les xarxes socials
  • Community manager
  • Neuromarketing

El Neuromàrqueting investiga i estudia com es comporta el cervell en un procés de compra.

Per què de vegades comprem sense pensar-ho molt i d’altres no?

Quina influència tenen els espais, els aparadors, els canals digitals o les paraules del venedor en la decisió de compra?

Aquestes preguntes i moltes altres, tenen resposta des del Neuromàrqueting. A partir de l’anàlisi de l’atenció, la memòria i sobretot les emocions, identificarem els nivells d’atenció que mostren les persones en diferents situacions de compra, i a partir d’aquests coneixements, podrem influir en la decisió de compra.

En els seus inicis, les grans empreses, van invertir molts diners en Neuromàrqueting. Avui en dia, aquesta ciència està a l’abast de qualsevol persona

No t’ho perdis

Les empreses en general i també gestories o assessories, necessiten professionals amb competències en matèria laboral. En aquest curs, es treballarà la normativa laboral d’aplicació i s’efectuaran els tràmits més habituals en la creació i gestió de nòmines i seguretat social; altes, baixes, extres, remuneracions, etc.

Aquesta formació s’estructura en dos cursos consecutius, primer el de nivell I i després el de nivell II. Si ho desitgeu, podeu cursar només un dels dos cursos tot i que la nostra recomanació és que els curseu ambdós.

Actualment, les persones requereixen competències en llengua alemana en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és exclusiu d’una tipologia de treball, sinó que és necessari per a molts i diversos professionals, treballadors i treballadores.

El nivell A1 correspon a usuaris bàsics de l’idioma, és a dir, usuaris capaços de comunicar-se en situacions quotidianes amb expressions d’ús freqüent i utilitzant vocabulari elemental.

La finalitat és aconseguir un nivell mínim d’alemany que permeti als participants comunicar-se amb parlants d’altres llengües i desenvolupar-se professionalment.

El coaching, és anglicisme que procedeix del verb anglès “to coach”(entrenar). És un mètode que es basa en acompanyar, instruir i entrenar una persona o un grup d’elles, amb l’objectiu d’aconseguir complir metes o desenvolupar habilitats específiques.

Si bé el terme coach té una procedència directa des de l’àmbit esportiu, és en l’entorn empresarial i personal des d’on es coneix per coaching al procés mitjançant el qual el coach o entrenador i la persona o grup implicats en aquest procés, busquen el camí més eficaç per assolir els objectius fixats usant els seus propis recursos i habilitats.

Aquesta formació s’estructura en dos cursos consecutius, primer el de nivell I i després el de nivell II. Si ho desitgeu, podeu cursar només un dels dos cursos tot i que la nostra recomanació és que els curseu ambdós.

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és exclusiu d’una tipologia de treball, sinó que és necessari per a molts i diversos professionals, treballadors i treballadores.

El nivell B1 correspon a usuaris independents amb l’idioma, és a dir, que compten amb la fluïdesa necessària per comunicar-se sense esforç amb parlants nadius.

Aquesta formació s’estructura en dos cursos consecutius, primer el de nivell B1A i després el de nivell B1B. Si ho desitgeu, podeu cursar només un dels dos cursos tot i que la nostra recomanació és que els curseu ambdós