Actualment, les persones requereixen competències en llengua alemana en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és exclusiu d’una tipologia de treball, sinó que és necessari per a molts i diversos professionals, treballadors i treballadores.

El nivell A1 correspon a usuaris bàsics de l’idioma, és a dir, usuaris capaços de comunicar-se en situacions quotidianes amb expressions d’ús freqüent i utilitzant vocabulari elemental.

La finalitat és aconseguir un nivell mínim d’alemany que permeti als participants comunicar-se amb parlants d’altres llengües i desenvolupar-se professionalment.

El Neuromàrqueting investiga i estudia com es comporta el cervell en un procés de compra.

Per què de vegades comprem sense pensar-ho molt i d’altres no?

Quina influència tenen els espais, els aparadors, els canals digitals o les paraules del venedor en la decisió de compra?

Aquestes preguntes i moltes altres, tenen resposta des del Neuromàrqueting. A partir de l’anàlisi de l’atenció, la memòria i sobretot les emocions, identificarem els nivells d’atenció que mostren les persones en diferents situacions de compra, i a partir d’aquests coneixements, podrem influir en la decisió de compra.

En els seus inicis, les grans empreses, van invertir molts diners en Neuromàrqueting. Avui en dia, aquesta ciència està a l’abast de qualsevol persona

No t’ho perdis

Actualment, les persones requereixen competències en llengua anglesa en multitud de situacions laborals i treballs diferents. Aquest coneixement no és exclusiu d’una tipologia de treball, sinó que és necessari per a molts i diversos professionals, treballadors i treballadores.

El nivell B1B correspon a usuaris independents amb l’idioma, és a dir, que compten amb la fluïdesa necessària per comunicar-se sense esforç amb parlants nadius.

Aquesta formació s’ha estructurat en dos cursos consecutius, primer el de nivell B1A i després el de nivell B1B. Tot i així, si ho desitgeu, podeu cursar només aquest nivell.

 

El coaching, és anglicisme que procedeix del verb anglès “to coach”(entrenar). És un mètode que es basa en acompanyar, instruir i entrenar una persona o un grup d’elles, amb l’objectiu d’aconseguir complir metes o desenvolupar habilitats específiques.

Si bé el terme coach té una procedència directa des de l’àmbit esportiu, és en l’entorn empresarial i personal des d’on es coneix per coaching al procés mitjançant el qual el coach o entrenador i la persona o grup implicats en aquest procés, busquen el camí més eficaç per assolir els objectius fixats usant els seus propis recursos i habilitats.

Aquesta formació s’estructura en dos cursos consecutius, primer el de nivell I i després el de nivell II. Si ho desitgeu, podeu cursar només un dels dos cursos tot i que la nostra recomanació és que els curseu ambdós.