ADGD0208 GESTIO INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS

Les empreses en general i també gestories o assessories, necessiten professionals amb competències en matèria laboral. En aquest curs, es treballarà la normativa laboral d’aplicació i s’efectuaran els tràmits més habituals en la creació i gestió de nòmines i seguretat social; altes, baixes, extres, remuneracions, etc.

  Demana informació d'aquest curs

  El teu nom (obligatori)

  Email (obligatori)

  Telèfon

  El teu missatge

  Estic d'acord amb la Política de privacitat de Cem formació.

  + INFO

    Titulació o certificació

  Títol oficial de Certificat de Professionalitat.

    Requisits d’accés

  Per accedir al curs és necessari complir algun d'aquests requisits:
  *Tenir el títol de batxillerat.
  *Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3.
  *Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
  *Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les proves d'accés corresponents i regulades per les administracions educatives.
  *Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.
  A més, cal tenir en compte el següent:
  Si el compliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d'avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.

    Cost

  Subvencionat