Gestió Comptable i Auditoria

Les empreses necessiten professionals que aportin control, estructura i ordre a la gestió econòmica de l’empresa. Més enllà de la necessitat de dominar la tècnica comptable també requereixen comptar amb competències sobre fiscalitat i processos d’auditoria. Gràcies a les competències ofimàtiques en general i a la informatització del processos comptables també aportaran valor a la digitalització de les organitzacions.

Algunes de les funcions pròpies d’aquestes ocupacions són:

 

 • Comptabilitzar en suport informàtica i confeccionar comptes anuals, llibres i registres segons legislació mercantil, fiscal i normes internes
 • Gestionar o col·laborar en la gestió de les obligacions fiscals
 • Realitzar informes econòmics de l’organització i elaborar presentacions integrant taules, dades o gràfics
 • Executar i documentar els procediments establerts en el programa d’auditoria
 • Utilitzar com a eina de treball un equip informàtics, respectant les instruccions internes de gestió d’arxius i xarxa
 • Desenvolupar gestió administrativa d’un servei d’auditoria
 • Preparar els documents d’ús freqüent, modificant-los arxivant-los o enviant-los segons els cas i les instruccions internes
 • Introduir dades en els sistemes informàtics o bases de dades

  Demana informació d'aquest curs

  El teu nom (obligatori)

  Email (obligatori)

  Telèfon

  El teu missatge

  Estic d'acord amb la Política de privacitat de Cem formació.

  + INFO

    Titulació o certificació

  Certificat de professionalitat (nivell III)

    Requisits d’accés

  Cal complir amb algun dels següents requisits
  • Títol de Batxillerat.
  • Certificat de professionalitat de nivell 3.
  • Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
  • Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les corresponents proves d’accés
  regulades per les administracions educatives.
  • Haver superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys
  Si no compliu amb cap dels anteriors, pots fer les proves d’accés de competències clau segons allò que estableix l’annex IV del reial decret
  34/2008

    Cost

  Subvencionat

    Descarrega el contingut

  ADGD0108_fitxa.pdf