,

Resolució de Conflictes

Objectiu General:

  • Ser capaç de desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

 Objectius Específics:

– Comprendre la naturalesa dels conflictes.

– Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions.

– Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictes.

– Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes.

– Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables.

– Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.

– Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l’estratègia més adient.

– Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.

Demana informació d'aquest curs

El teu nom (obligatori)

Email (obligatori)

Telèfon

El teu missatge

Estic d'acord amb la Política de privacitat de Cem formació.

+ INFO

Titulació o certificació

Titulació acreditativa emesa pel "Consorci de Formació Continua de Catalunya"

Requisits d’accés

Cap específic

Cost

Subvencionat