Vull revisar el meu CV i fer-ne un actualitzat per a posar-me a buscar feina.

Vull canviar de sector perquè en el que estic, no és massa estable.

M’he quedat sense feina i feia molts anys que treballava a la mateixa empresa… No sé per on començar!

Estic en situació d’ERTO i vull aprofitar per fer coses, necessito mantenir-me actiu!!.

Vull optar a una millor posició laboral/professional!.

Ens hi posem?

Amb el Programa d’Orientació i Formació del Consorci, a CEMFormació t’acompanyem i t’oferim un espai individual on compartir objectius, preocupacions, interessos en relació a la teva trajectòria professional.

Primer de tot, i amb el suport de la orientadora, l’usuari aclareix què vol, analitza la situació de l’ocupació al mercat laboral, fa o revisa el CV i, si es detecta que la formació li oferirà avantatge per aconseguir una feina millor, l’ajudem a trobar el curs més adient per ell.

Com ho aconseguim?

Un cop tenim clar què podem oferir a l’empresa com a professionals, definim un bon pla d’actuació. Establim els passos que s’han de seguir per a arribar al objectiu plantejat, i és que la claredat i la motivació són el còctel perfecte per a poder aconseguir el que es vol.

El resultat?

Des de setembre, ja hem atès més de 50 persones i algunes ja han trobat feina o han trobat el curs subvencionat que els permetrà, d’aquí uns mesos, millorar les seves possibilitats d’accés a aquest mercat de treball tan complicat en el que ens ha tocat viure.

No t’ho pensis!! Si no vols sentir-te sol en el procés de buscar feina o reorientar la teva carrera professional, vine a CEMFormació!

T’acompanyarem i et donarem eines i recursos per què trobis la feina que vols!!

Quiero revisar mi CV y hacer uno actualizado para ponerme a buscar trabajo….

Quiero cambiar de sector porque en el que estoy, no es muy estable…

Me he quedado sin trabajo y hacía muchos años que trabajaba en la misma empresa… No sé por dónde empezar….

Estoy en situación de ERTE y quiero aprovechar para hacer cosas, necesito mantenerme activo….

Quiero optar a una mejor posición laboral…

¿Empezamos?

Con el Programa de Orientación y Formación del Consorcio, en CEMFormació  te acompañamos y te ofrecemos un espacio individual donde compartir objetivos, preocupaciones e intereses en relación a tu trayectoria laboral/profesional.

Antes de nada, y con el apoyo de la orientadora, el usuario aclara que quiere, analiza la situación de la ocupación en el mercado laboral, hace y/o revisa el CV y, si se detecta que la formación le ofrecerá ventaja para conseguir un mejor empleo, lo ayudamos a encontrar el curso más adecuado para él.

¿Cómo lo conseguimos?

Una vez tenemos claro qué podemos ofrecer a la empresa como profesionales, definimos un buen plan de acción. Establecemos los pasos que se deben seguir para llegar al objetivo planteado y, es que la claridad y la motivación, son el cóctel perfecto para poder lograr lo que uno quiere.

¿El resultado?

Desde septiembre, ya hemos atendido a más de 50 personas y algunas de ellas ya han encontrado trabajo o han encontrado el curso subvencionado que les permitirá, en unos meses, mejorar sus posibilidades de acceso a este mercado de trabajo tan complicado y exigente en el que nos ha tocado vivir.

¡No te lo pienses!! Si no quieres sentirte solo en el proceso de buscar trabajo o reorientar tu carrera profesional, ¡ven a CEMFormació!

¡Te acompañaremos y te daremos herramientas y recursos para que encuentres el trabajo que quieres!!

Vull revisar el meu CV i fer-ne un actualitzat per a posar-me a buscar feina.

Vull canviar de sector perquè en el que estic, no és massa estable.

M’he quedat sense feina i feia molts anys que treballava a la mateixa empresa… No sé per on començar!

Estic en situació d’ERTO i vull aprofitar per fer coses, necessito mantenir-me actiu!!.

Vull optar a una millor posició laboral/professional!.

Ens hi posem?

Amb el Programa d’Orientació i Formació del Consorci, a CEMFormació t’acompanyem i t’oferim un espai individual on compartir objectius, preocupacions, interessos en relació a la teva trajectòria professional.

Primer de tot, i amb el suport de la orientadora, l’usuari aclareix què vol, analitza la situació de l’ocupació al mercat laboral, fa o revisa el CV i, si es detecta que la formació li oferirà avantatge per aconseguir una feina millor, l’ajudem a trobar el curs més adient per ell.

Com ho aconseguim?

Un cop tenim clar què podem oferir a l’empresa com a professionals, definim un bon pla d’actuació. Establim els passos que s’han de seguir per a arribar al objectiu plantejat, i és que la claredat i la motivació són el còctel perfecte per a poder aconseguir el que es vol.

El resultat?

Des de setembre, ja hem atès més de 50 persones i algunes ja han trobat feina o han trobat el curs subvencionat que els permetrà, d’aquí uns mesos, millorar les seves possibilitats d’accés a aquest mercat de treball tan complicat en el que ens ha tocat viure.

No t’ho pensis!! Si no vols sentir-te sol en el procés de buscar feina o reorientar la teva carrera professional, vine a CEMFormació!

T’acompanyarem i et donarem eines i recursos per què trobis la feina que vols!!