,

Gestió auxiliar de personal -MF0980_2-

Les empreses en general i també gestories o assessories, necessiten professionals amb competències en matèria laboral. En aquest curs, es treballarà la normativa laboral d’aplicació i s’efectuaran els tràmits més habituals en la creació i gestió de nòmines i seguretat social; altes, baixes, extres, remuneracions, etc.

  Demana informació d'aquest curs

  El teu nom (obligatori)

  Email (obligatori)

  Telèfon

  El teu missatge

  Estic d'acord amb la Política de privacitat de Cem formació.

  + INFO

    Titulació o certificació

  Diploma acreditatiu expedit pel "Consorci de Formació Contínua de Catalunya"

    Requisits d’accés

  Cal complir amb algun dels següents requisits:
  • Títol de Grau en Educació Secundària Obligatòria (ESO).
  • Certificat de professionalitat de nivell 2.
  • Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
  • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les corresponents proves
  d'accés regulades per les administracions educatives.
  • Haver superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
  Si no es compleix amb cap dels anteriors, es poden fer les proves d’accés de competències clau segons allò que estableix l’annex IV del Reial Decret 34/2008..

    Cost

  Subvencionat

    Descarrega el contingut

  MF0980_2_Gestio-auxiliar-de-personal-1.pdf