Any rere any, ens trobem, a les aules de CEMFormació, professionals amb trajectòries laborals significatives i riques en vivències i aprenentatges que trien els nostres cursos de l’àrea administrativa per poder obtenir un títol que recolzi i reconegui tota aquesta competència que s’ha adquirit al llarg dels anys, persones que opten per dedicar entre 6 i 8 mesos, mentre estan en situació d’atur, per aprendre coses noves i/o actualitzar els seus coneixements.

Són persones majors de 40 anys que han estat vinculades i implicades a les empreses on han estat treballant, on s’han convertit en professionals, i que la crisi els ha empès a l’atur. Aquests professionals són persones que acumulen un munt de coneixements i capacitats que massa sovint, el món de l’empresa d’avui en dia, no sempre reconeix ni valora, i que no els dóna l’oportunitat laboral per demostrar què són capaços de fer.

Els professionals majors de 40 anys en situació d’atur que opten per fer formació, són persones que posen en joc competències que l’empresa valora en els seus treballadors com són la capacitat d’aprenentatge i d’establir-se objectius i treballar i esforçar-se per assolir-los (tornar a estudiar, fer exàmens…), gestionar situació de pressió i estrès (conciliar vida familiar i personal en un moment complicat econòmicament i d’organització per a la unitat familiar…) . Però també d’altres competències com l’adaptació i flexibilitat, la polivalència, la gestió d’incidències o la resolució de conflictes, la responsabilitat, l’empatia i la intel•ligència emocional que porta el simple fet de viure.

Massa sovint, al gestionar les ofertes de feina que ens arriben a CEMFormació, ens trobem que les empreses demanen professionals responsables, autònoms, polivalents… i joves, preferiblement menors de 40 anys.

A l’hora d’enviar els CVs dels nostres alumnes, intentem convèncer als nostres contactes de les empreses que donin l’oportunitat de l’entrevista a aquests professionals que són responsables, autònoms i polivalents perquè porten 20 anys treballant i perquè encara tenen 20 anys per endavant per aportar a l’empresa coneixement, capacitats i actitud… i això, només es pot palpar en el moment de l’entrevista.

Certament, el món de l’empresa ha de fer un canvi de xip i intentar veurem el els professionals de més de 40 anys com una oportunitat per la seva empresa, però no és menys cert, que els professionals de més de 40 anys també han de creure en ells mateixos i saber transmetre el seu potencial, i això, és el que fem a CEMFormació, donar confiança i seguretat als majors de 40 anys tot ajudant-los a prendre consciencia i creure’s el seu potencial i el seu valor per a l’empresa, i possibilitar l‘oportunitat de l’entrevista perquè les empreses puguin valorar-los com a professionals que són.