Quant tot just fa un mes que va acabar l’últim curs d’Aspirant a Vigilant de Seguretat (grup de la foto), i quan tot just ara, el grup s’està preparant per a superar les proves oficials, a CEMFormació ja estem preparant una nova edició d’aquest curs.

Per poder convertir-se en un vigilant de seguretat amb la targeta TIP, l’aspirant ha de superar un curs en un centre acreditat per les autoritats en matèria de Seguretat Privada, com CEMFormació que va aconseguir el seu numero de centre el 2013.

La formació d’Aspirant a Vigilant de Seguretat (AVS) inclou matèries com l’àrea jurídica, la tecnicoprofessional, preparació física, defensa personal i primers auxilis o armament i pràctiques de tir, entre d’altres.

El curs d’AVS és una formació de 180 hores que poden fer-se íntegrament al centre o que pot fer-se en modalitat mixta, és a dir, una part al centre de formació i a l’altra a casa a través d’una aula virtual.

Un cop superat aquest curs, els aspirants hauran de passar les proves oficials que es convoquen quatre o cinc cops l’any i n es determina qui està capacitat per obtenir o no la TIP (Targeta d’Identificació Professional).

El curs que estem preparant actualment a CEMFormació és 100% subvencionat per a persones treballadores i autònoms, és totalment presencia, es realitzarà en horari de tarda i començarà a mitjans de març per acabar al juny, just a temps per poder-se presentar a la darrera prova oficial d’aquest 2017.

L’actual equip docent de l’àrea de Seguretat Privada de CEMFormació està formada per professionals del món de la Seguretat en actiu, tant de l’àmbit públic com privat, de manera que dóna un interessant valor afegit per les anècdotes, casos i coneixements pràctics i reals del sector.

Durant aquest mes de febrer, es realitzaran algunes sessions formatives per a les persones interessades en valorar la Seguretat Privada com una opció professional de futur, i és que cada vegada més, aquesta és una opció de feina. A CEMFormació, per exemple, el passat estiu, i a través d’un dels formadors del curs, ens va demanar vigilants amb TIP que no van poder cobrir perquè ja estaven tots ocupats.