Quan en plena època de crisi, els ajuntaments no tenien prou recursos humans per fer front a la demanda d’ajuda en la recerca de feina dels seus conciutadans, la Diputació de Barcelona i la seva àrea de Mercat de Treball, va fer un recull d’accions formatives específiques per a millorar les tècniques i eines de recerca de feina.

CEMFormació és al recull des del inicis i ha fet formació en gestió de correu electrònic, cerca de feina per Internet, entrevista de feina i blog professional per un gran nombre de pobles i ciutats de la província.

La setmana passada vam estar parlant d’entrevista de feina a Can Cortés de Palau-Solità i Plegamans amb un grup de 10 persones amb les que vam repassar els aspectes que cal conèixer i que envolten l’entrevista de selecció, quins tipus d’entrevista ens podem trobar, com respondre a les preguntes més delicades en un procés de selecció, quines preguntes fer com a candidat o algunes tècniques per deixar els nervis a casa el dia de l’entrevista.

Un dels exercicis que més valoren els participants d’aquesta acció formativa, és la gravació de les participants en una simulació d’entrevista per poder veure, en posterioritat, quins aspectes han de millorar.

La valoració que fem nosaltres és, una vegada més, de satisfacció. Per la rebuda a l’ajuntament i per l’acceptació de les participants.

Quant tot just fa un mes que va acabar l’últim curs d’Aspirant a Vigilant de Seguretat (grup de la foto), i quan tot just ara, el grup s’està preparant per a superar les proves oficials, a CEMFormació ja estem preparant una nova edició d’aquest curs.

Per poder convertir-se en un vigilant de seguretat amb la targeta TIP, l’aspirant ha de superar un curs en un centre acreditat per les autoritats en matèria de Seguretat Privada, com CEMFormació que va aconseguir el seu numero de centre el 2013.

La formació d’Aspirant a Vigilant de Seguretat (AVS) inclou matèries com l’àrea jurídica, la tecnicoprofessional, preparació física, defensa personal i primers auxilis o armament i pràctiques de tir, entre d’altres.

El curs d’AVS és una formació de 180 hores que poden fer-se íntegrament al centre o que pot fer-se en modalitat mixta, és a dir, una part al centre de formació i a l’altra a casa a través d’una aula virtual.

Un cop superat aquest curs, els aspirants hauran de passar les proves oficials que es convoquen quatre o cinc cops l’any i n es determina qui està capacitat per obtenir o no la TIP (Targeta d’Identificació Professional).

El curs que estem preparant actualment a CEMFormació és 100% subvencionat per a persones treballadores i autònoms, és totalment presencia, es realitzarà en horari de tarda i començarà a mitjans de març per acabar al juny, just a temps per poder-se presentar a la darrera prova oficial d’aquest 2017.

L’actual equip docent de l’àrea de Seguretat Privada de CEMFormació està formada per professionals del món de la Seguretat en actiu, tant de l’àmbit públic com privat, de manera que dóna un interessant valor afegit per les anècdotes, casos i coneixements pràctics i reals del sector.

Durant aquest mes de febrer, es realitzaran algunes sessions formatives per a les persones interessades en valorar la Seguretat Privada com una opció professional de futur, i és que cada vegada més, aquesta és una opció de feina. A CEMFormació, per exemple, el passat estiu, i a través d’un dels formadors del curs, ens va demanar vigilants amb TIP que no van poder cobrir perquè ja estaven tots ocupats.

Un any més, CEMFormació torna a oferir cursos 100% subvencionats per a persones treballadores que es troben en actiu i autònoms.

L’actual mercat de treball és molt exigent i competitiu, i cada vegada més, demana a les persones que es formin constantment, ja sigui actualitzant coneixements que ja tenen com adquirint noves competències que necessiten per assumir els reptes que dia a dia es plantegem a les empreses.

Aquest mateix mercat però, a molts professionals els va tancant les oportunitats laborals perquè són professionals amb coneixements i habilitats que l’empresa ja no necessita com a conseqüència de la mecanització i robotització de la seva activitat, i es veuen obligats a reorientar la seva trajectòria laboral cap a altres sectors amb més possibilitats laborals.

Des de CEMFormació, som molt conscients d’aquestes noves exigències i oferim cursos tant per millorar i acreditar les competències dels treballadors (acreditacións oficials d’anglès i coneixements informàtics), per ampliar les competències més tècniques en àrees com la gestió administrativa (amb cursos de comptabilitat i anàlisi de costos) i per donar noves oportunitats a persones que volen provar sort en àrees com la de las seguretat privada (amb cursos de personal de control d’accés o vigilant de seguretat)

Aquest any també, CEMFormació ofereix formació subvencionada en eines de coaching, és a dir, eines per l’autoconeixement i per aprendre a establir objectius i plans d’acció per a la millora personal i professional.

Tota aquesta formació està 100% subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Empleo, es dóna en horari de tarda i les inscripcions estan obertes, consulta la web (www.cemformacio.net), truca (935880041) i informa’t!

Quan algú fa temps que busca feina i necessita ocupar-se amb certa urgència, sovint acaba orientant la seva recerca cap a ocupacions que l’imaginari col•lectiu opina que “tothom pot fer”. Són ocupacions en les que es creu que no és imprescindible tenir formació per poder desenvolupar les tasques i funcions de manera competent, són feines de sectors com la logística (mossos de magatzem), la restauració (cambrers) o el comerç (dependents), per exemple.

Avui, volem centrar l’atenció al voltant de la figura del dependent de comerç. Aparentment, estar darrera un mostrador i atendre a la clientela, sembla una tasca que tothom estigui capacitat per fer però no és així.

Ara fa uns mesos, a La Vanguardia, un article exposava la dificultat del sector per trobar personal qualificat , amb formació específica i amb ganes i disponibilitat per fer carrera dins el sector comerç, perquè el sector ofereix la oportunitat d’esdevenir un bon professional però falten ganes, falta gent compromesa i implicada en aquesta feina.

El comerç és una de les activitats econòmiques més importants a Catalunya. Quan parlem de comerç ho fem pensant en la botiga de barri però també en els grans centres comercials i en grans magatzems o category killers, en la venda per Internet o la informació i atenció al consumidor, i és que el món del comerç avarca una gran varietat de llocs de treball i activitats diferents.

A CEMFormació fa cinc anys que, entre la nostra oferta formativa, hi ha la possibilitat de cursar el curs d’Activitats de venda, un curs 100% subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, amb el que es pot obtenir el títol de Certificat de professionalitat.

Es tracta d’una formació de 610 hores eminentment pràctica que prepara als participants per a treballar en el sector del comerç desenvolupant tasques diverses i en els que es treballen aspectes com l’atenció al client, la gestió de caixa i de emagatzematge, l’animació i presentació del producte (merchandising), la venda on line i fins i tot, l’anglès per a l’activitat comercial (amb reconeixement oficial del nivell d’anglès adquirit durant el curs).

Aquesta formació compta amb un període de pràctiques a l’empresa en la que els alumnes posen en joc tot el que han après i es donen a conèixer a empreses del sector que poden tenir necessitats de personal a curt/mig termini. El nivell d’inserció de CEMFormació en l’àrea de vendes, al 2016, és del prop del 60%, i la valoració dels nostres alumnes, molt positiva.

Així doncs, aquest mes de febrer, CEMFormació comença una nova edició d’aquest curs d’Activitats de venda per totes aquelles persones que busquin una feina i valorin el sector del comerç com a possibilitat per a esdevenir bons i reconeguts professionals.

Aquest 2017, CEMFormació torna a ser Punt d’Orientació del Servei d’Ocupació de Catalunya.

En el marc d’aquest programa, les persones en situació d’atur laboral derivats per l’Oficina de Treball de la Generalitat, troben un espai on revisar el seu procés de recerca de feina, veure què fan per trobar feina, identificar què poden fer diferent i valorar quins canals, eines i tècniques els poden acostar al tan desitjat objectiu professional.

El procés d’orientació i acompanyament a la inserció que té com a finalitat aquest programa, es realitza a través de trobades individuals amb la tècnica orientadora on es tracten les situacions més personals i especifiques de la recerca de feina i on es dissenya conjuntament l’itinerari de sessions grupals.

Les sessions individuals amb la tècnica serveixen per situar-se, per veure on som, per definir bé el nostre objectiu professional (aspecte bàsic per tenir èxit en la recerca de feina), valorar la urgència de trobar una feina, plantejar la reorientació professional o fins i tot la necessitat d’actualitzar els nostres coneixements a través de formació.

En aquestes trobades d’orientació individual, la complicitat que es crea amb la tècnica és clau, i és que les persones que estan en situació d’atur, molt sovint es troben soles i incompreses per les persones més properes a elles i agraeixen tenir un espai on poder parlar de les seves angoixes, dubtes, inquietuds…

Les sessions grupals que s’organitzen setmanalment permeten als participants del programa d’acompanyament i orientació a la inserció, compartir experiències i vivències entre persones que es troben en situacions semblants. Permeten també adquirir coneixements i tècniques per conèixer millor el mercat de treball, les vies més adequades per accedir a les ofertes de feina que ens interessen, millorar el currículum, elaborar cartes de presentació o d’autocandidatura, o superar una entrevista.

El programa també inclou la possibilitat de valorar l’autoocupació o buscar feina a Europa, o de fer pràctiques en una empresa amb la idea d’aconseguir sumar una experiència professional recent al currículum, d’agafar experiència en un sector nou o tenir un primer contacte amb una ocupació abans de decidir fer un curs.

En els darrers dos anys, són més de 300 persones les que han passat per CEMFormació a buscar i trobar aquest acompanyament i assessorament en la recerca de feina i, aquest 2017, continuarem treballant perquè les persones que es troben en situació d’atur tinguin més eines i més adients per aconseguir una feina.

Una part important del teixit empresarial del nostre país, quan arriba el darrer trimestre de l’any, recorda que hi ha la possibilitat de sol•licitar bonificacions per a la formació dels seus treballadors i treballadores. Molt sovint, els centres i empreses de serveis de formació com CEMFormació, ens trobem amb una demanda difícil de complir per part dels responsables de les empreses, fer encabir accions formatives en un calendari amb molt poques possibilitats: s’ha de tancar l’any comptable, el departament comercial es troba a la recta final per aconseguir arribar a objectius i… les festes, ponts i vacances de Nadal, no deixen massa marge de maniobra.

L’empresa que vulgui fer una planificació efectiva de la formació és imprescindible que vegi la formació del seu equip humà com un dels elements estratègics de la seva organització, cal que estigui convençut que amb un equip de treballadors i treballadores formats, l’empresa serà més competitiva, i el seu capital humà estarà més motivat i implicat en les seves responsabilitats i amb l’organització en general.

És ara, a principis d’any, que l’empresa ha de plantejar-se quina és la formació que cal fer a l’empresa, decidir quines accions farà, quines persones de la plantilla les realitzarà, quin és el millor moment per fer-les i, sobretot, qui ha de ser el seu company en la planificació i organització d’aquest “viatge”.

Els responsables de la formació a les empreses no tenen perquè saber de planificació ni organització de la formació, no tenen perquè saber com establir un objectiu formatiu ni com avaluar-lo, no tenen perquè saber quins criteris fan un curs o un formador millor que un altre perquè no sempre el més car és el millor, no tenen perquè conèixer la normativa i la gestió administrativa i documental de les diferents ajudes i bonificacions de la formació… és per tot això que hi ha la possibilitat que les empreses confiïn en serveis externs per a gestionar i organitzar la formació a l’empresa i aconseguir que aquesta, sigui realment efectiva.

CEMFormació ofereix serveis de formació i de gestió administrativa a l’empresa perquè no s’hagi de preocupar de res. Tant si tenen els seus proveïdors de formació com si han de buscar una acció formativa que respongui a les seves necessitats, tant si volen organitzar un únic curs durant tot l’any com si pensen fer diverses accions formatives…

A CEMFormació fa més de 10 anys que treballem amb l’empresa oferint solucions formatives a les seves necessitats concretes. Des de CEMFormació podem donar un cop de mà perquè la planificació i organització de la formació no sigui un maldecap i aconsegueixi que el seu capital humà sigui competitiu, triant el moment més adient, buscant el millor proveïdor de formació, confiant la gestió administrativa i documental de les ajudes i bonificacions, i facilitant la informació i resolent els dubtes que els plantegi la planificació efectiva de la formació de la seva empresa. Posi’s en contacte amb nosaltres i pregunti pel nostre “Tenim un Pla” al telèfon 935880041 o a cem.beth@cemformacio.com

Any rere any, ens trobem, a les aules de CEMFormació, professionals amb trajectòries laborals significatives i riques en vivències i aprenentatges que trien els nostres cursos de l’àrea administrativa per poder obtenir un títol que recolzi i reconegui tota aquesta competència que s’ha adquirit al llarg dels anys, persones que opten per dedicar entre 6 i 8 mesos, mentre estan en situació d’atur, per aprendre coses noves i/o actualitzar els seus coneixements.

Són persones majors de 40 anys que han estat vinculades i implicades a les empreses on han estat treballant, on s’han convertit en professionals, i que la crisi els ha empès a l’atur. Aquests professionals són persones que acumulen un munt de coneixements i capacitats que massa sovint, el món de l’empresa d’avui en dia, no sempre reconeix ni valora, i que no els dóna l’oportunitat laboral per demostrar què són capaços de fer.

Els professionals majors de 40 anys en situació d’atur que opten per fer formació, són persones que posen en joc competències que l’empresa valora en els seus treballadors com són la capacitat d’aprenentatge i d’establir-se objectius i treballar i esforçar-se per assolir-los (tornar a estudiar, fer exàmens…), gestionar situació de pressió i estrès (conciliar vida familiar i personal en un moment complicat econòmicament i d’organització per a la unitat familiar…) . Però també d’altres competències com l’adaptació i flexibilitat, la polivalència, la gestió d’incidències o la resolució de conflictes, la responsabilitat, l’empatia i la intel•ligència emocional que porta el simple fet de viure.

Massa sovint, al gestionar les ofertes de feina que ens arriben a CEMFormació, ens trobem que les empreses demanen professionals responsables, autònoms, polivalents… i joves, preferiblement menors de 40 anys.

A l’hora d’enviar els CVs dels nostres alumnes, intentem convèncer als nostres contactes de les empreses que donin l’oportunitat de l’entrevista a aquests professionals que són responsables, autònoms i polivalents perquè porten 20 anys treballant i perquè encara tenen 20 anys per endavant per aportar a l’empresa coneixement, capacitats i actitud… i això, només es pot palpar en el moment de l’entrevista.

Certament, el món de l’empresa ha de fer un canvi de xip i intentar veurem el els professionals de més de 40 anys com una oportunitat per la seva empresa, però no és menys cert, que els professionals de més de 40 anys també han de creure en ells mateixos i saber transmetre el seu potencial, i això, és el que fem a CEMFormació, donar confiança i seguretat als majors de 40 anys tot ajudant-los a prendre consciencia i creure’s el seu potencial i el seu valor per a l’empresa, i possibilitar l‘oportunitat de l’entrevista perquè les empreses puguin valorar-los com a professionals que són.

A CEMFormació comencem el 2017 amb nous cursos subvencionats per a persones treballadores, estiguin o no en situació d’atur, perquè puguin adquirir o actualitzar la seva formació i posicionar-se millor de cara al mercat de treball.

L’oferta formativa subvencionada per a persones treballadores en situació d’atur per aquest 2017, dóna la possibilitat d’obtenir una titulació oficial expedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat (SOC), són els anomenats Certificats de Professionalitat.
Aquests són cursos d’entre 460 i 820 hores que es fan de dilluns a divendres, en horari de matí i amb pràctiques a l’empresa al finalitzar la formació teòrica. Aquest any, l’oferta és:

– Tractament i enregistrament de dades
– Activitats administratives en la relació amb el client
– Gestió integral de RRHH
– Activitats de venda

En el cas de les accions subvencionades que s’organitzen i es financien a través del Consorci de la Formació Continua, l’oferta es realitza e horari de tarda, 2 ó 3 dies a la setmana i, en aquesta convocatòria, l’oferta que desenvoluparem a CEMFormació és:

– Comptabilitat informatitzada i anàlisi de costos
– Ofimàtica
– Anglès (diversos nivells)
– Eines pel Coaching
– Personal de control d’accés
– Aspirants a Vigilant de Seguretat

Les persones interessades en rebre més informació i/o apuntar-se a la formació subvencionada de CEMFomració, cal que es posin en contacte amb nosaltres a la recepció del nostre centre (C. De la Justicia 19, baixos de Rubí), a través del telèfon 935880041 o per correu electrònic a cem@cemformacio.com.

Tot i que la formació comença al gener, ja estem emplenant cursos i confirmant places així que,… no espereu a apuntar-vos!!

Les Festes de Nadal ens ofereixen la possibilitat de treballar puntualment, de donar-nos a conèixer a empreses que poden necessitar personal també per l’època de les rebaixes, o simplement d’afegir una línia al CV d’una feina recent quan fa temps quo no hem treballat.

A CEMFormació us proposem un taller per a participants que  tinguin ganes i disponibilitat per treballar durant les Festes de Nadal. Han de venir preparats per a fer una treball intensiu de recerca de feina i agafar el compromís de dedicar temps i energia!!

El taller “Buscar i trobar feina aprofitant les festes de Nadal” tindrà lloc el proper dimarts 15 de Novembre de 09.30 a 13.30h a les aules del C. de la Justicia 19 de Rubí.

Cal fer inscripció prèvia trucant al 935880041 o per correu a cem.beth@cemformacio.com

 

A CEMFormació ja estem escalfant motors i començant a organitzar els cursos subvencionats per a persones en situació d’atur laboral per al 2017.

L’any que ve està a la cantonada i, un any més, CEMFormació ha fet la sol•licitud al SOC per fer formació subvencionada a persones en situació d’atur laboral, en les àrees en les que forma des de fa més de 30 anys: Gestió administrativa, ventes i ofimàtica.

Les persones que vulguin aprofitar el temps que estan al atur per reciclar-se o reorientar-se professionalment, ja poden passar per CEMFormació (C. De la Justicia 19 Baixos de Rubí – 935880041) i deixar-nos les seves dades per tenir-les en compte per quan vinguin aprovats els cursos cap a mitjans de desembre.

Amb la superació d’aquests cursos subvencionats per a persones en sitaució d’atur, els participants obtenen el títol de Certificat de Professionalitat, una acreditació oficial expedida per l’Adminsitració Laboral.