Si una empresa, comerç o professional, no és a Internet, el seu potencial de vendes és infinitament menor. Quan volem conèixer productes o serveis,  utilitzem internet per a cercar informació; quan val, on el venen, com és, per a què serveix, que pensen altres persones que l’han comprat… Tota aquesta informació està organitzada en forma d’un embut que irremeiablement et dirigeix a aquelles empreses que millor han fer una bona gestió de l’analítica web, posicionant el seu web i desenvolupant un pla de Marketing que integri les xarxes socials gestionades pel Community Manager.

 

Totes les empreses necessiten algun integrant en la organització amb competències ens aquest àmbit, Tant si vols assumir aquesta responsabilitat de forma directe, com si vols coordinar-te amb una empresa externa a qui deleguis aquesta funció, sempre hi ha d’haver algú dins l’empresa amb competències en aquest àmbit.

 

Aquesta proposta formativa, està integrada per 3 cursos diferents, que desenvolupats de forma consecutiva conformen un “itinerari formatiu”, gràcies al qual, les competències adquirides són més significatives perquè queden perfectament integrades entre si.

 

  1. Analítica Web i pla de màrqueting digital
  2. Community manager
  3. Posicionament web SEO/SEM

 

Aquest curs t’ajudarà a entendre, comprendre i realitzar operacions per l’ús professional de l’eina Microsoft Excel 2016, tals com la creació i administració de fulls de càlcul, l’administració de cel·les de dades i intervals, la creació de taules, la realització d’operacions amb fórmules i funcions i la creació de gràfics i objectes.

Aquesta formació s’estructura en dos cursos consecutius, primer el de nivell inicial i després el de nivell avançat. Si ho desitgeu, podeu cursar només un dels dos cursos tot i que la nostra recomanació és que els curseu ambdós

Cadascun dels cursos té una durada de 45 hores, de tal forma que si es fan els dos nivells el curs tindrà una durada de 90 hores.